باسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

موسسه ی آموزش عالی طبرستان از نیمسال اول تحصیلی  88 – 87 از طریق اینترنت دانشجویان خود را ثبت نام می نماید، به همین منظور اطلاعیه ای تحت عنوان راهنمای ثبت نام اینترنتی در معرض اطلاع همه ی دانشجویان قرار می دهد و انتظار دارد دانشجویان عزیز با مطالعه ی کامل آن در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام خود اقدام لازم را معمول دارند.

لذا دانشجویانی که برای ثبت نام نیمسال اول تحصیلی  88 – 87 از طریق اینترنت نتوانستند ثبت نام نمایند به ترتیب زیر جهت ثبت نام حضوری مراجعه نمایند؛

 

1- دانشجویان ورودی های 1384 و ما قبل آن   -----------------------   19 / 6 / 1387

 

2- دانشجویان ورودی های 1385   ------------------------------------   20 / 6 / 1387

 

3- دانشجویان ورودی های 1386   ------------------------------------   21 / 6 / 1387

 

 

توضیح: دانشجویان باید توجه داشته باشند که پرداخت شهریه از طریق کارت اعتباری عضو سیستم شتاب به حساب شماره  1 – 565090 – 810 – 202 دانشگاه در بانک پاسارگاد انجام خواهد گرفت.

 

موسسه آموزش عالی طبرستان – سایت اینترنتی:

 

www.tabarestan.ac.ir